GOW! Proeftuin

Hoe kunnen we – samen met noordelijke mkb-bedrijven – een werkwijze ontwikkelen voor een integrale wijkaanpak energietransitie (aardgasvrij maken van een wijk) om zo een bijdrage leveren aan het bereiken van de  klimaatdoelen?  Dat is de uitdaging van het GOW! Proeftuinproject.

Samen met WDW Ontwikkelend Beheer en Van Wijnen Noord werkt Vereniging Circulair Friesland aan de ‘Gebouwde Omgeving op Wijkniveau’, een project om een integrale en milieuvriendelijkere verduurzaming op wijkniveau te kunnen ontwikkelen.

DE COMMUNITY BIJEENKOMST

‘Ga het gewoon DOEN!’ dat was het korte maar krachtige antwoord van Rob van Lith van New Horizon, hoe wij als Friese gemeenten, corporaties, bouwers etc het verschil maken in circulair bouwen’. Circulair Oogsten, ook wel Urban Mining genoemd, was het thema van de GOW! Community bijeenkomst op 23 mei bij Van Wijnen in Heerenveen. Deze workshop over het hergebruik van materialen en het oogsten bij de sloop van gebouwen is een initiatief van Van Wijnen binnen het GOW!-proeftuin project. 

AFTRAP KENNISREEKS GOW!

Aldus Michel Baars van New Horizon. Baars en Marije Kamphuis van Alba Concepts deelden kansen en uitdagingen rondom circulaire bouw en renovatie tijdens de aftrap van de kennisreeks rondom de GOW! Proeftuin.


BLIJF OP DE HOOGTE!

Wil je meer weten over het project? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

CONTACT

Heb je vragen? Neem dan contact op met Jantie van der Laan.