Vonketon: online brainstorm over de toekomst na corona

Ondernemers, wetenschappers, burgers, creatievelingen, onderwijsmakers, studenten: zo’n 180 mensen met verschillende achtergronden en expertises ontmoetten elkaar op 14 en 15 mei 2020 digitaal voor de allereerste noordelijke Vonketon. Tijdens een tweedaagse brainstorm dachten zij na over de toekomst ná de coronacrisis.  Corona en de SDGs in regionale context In…

Omrin Recycle Boulevard

Voor Omrin, inzamelaar en verwerker van (bedrijfs)afval, is werken aan de circulaire economie een tweede natuur. Een prachtig – en heel praktisch – voorbeeld daarvan is de Recycle Boulevard in Leeuwarden.  De Recycle Boulevard in onderdeel van de 7 winkels van Stichting Omrin Estafette. De talenten van iedereen benutten en…

Biosintrum: kloppend hart van de biobased economy

Een kenniscentrum dat voor mee dan 80% uit biobased materialen bestaat: dat is het Biosintrum in Oosterwolde, in de gemeente Ooststellingwerf. Daarmee is het een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Het Biosintrum biedt het enorme kansen voor (lokale) bedrijven om ervaring op te doen met biobased…

Levensecht onderwijs bij Centrum Duurzaam Friesland

Uitgedaagd worden, beleven en ontdekken: dat doen de studenten van ROC Friese Poort in het Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Op deze locatie werken studenten samen met vakmensen uit de technische sector bij het onderzoeken van de nieuwste duurzame toepassingen. Zo vergroten ze hun praktijkkennis en leren ze technische aspecten centraal…

Duurzame practoraten Friesland College

In het koersplan van het Friesland College zijn de 17 Global Goals van de Verenigde Naties een belangrijke bron van inspiratie. Friesland College wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers die zicht bewust zijn van de impact van hun handelen – als vakmens en als burger – op hún deel van…

Circulair onderwijsgebouw ROC Friese Poort

De thuisbasis voor de opleidingen Uniformberoepen van ROC Friese Poort in Leeuwarden is er niet zomaar eentje. Het gebouw – een ontwerp van Wind Architecten Adviseurs – is circulair gebouwd én 100% energieneutraal. De locatie werd eind 2017…