Terug naar overzicht

Vereniging Circulair Friesland: “Niet praten, maar dóen”

Friesland bouwt & ontwikkelt – VCF

Vereniging Circulair Friesland (VCF) haar doel is om van de provincie Fryslân de meest circulaire regio te maken. Dat doel moet in 2025 behaald zijn. Fryslân is ambitieus op weg naar dit doel, zeker in de bouw! En dat betekent: niet praten, maar dóen.

Nick Boersma is als projectmanager werkzaam voor Vereniging Circulair Friesland. “Zeven jaar geleden is VCF opgericht op initiatief van het Friese bedrijfsleven. Dat er vanuit de bedrijven een platform wordt opgericht om gezamenlijk te werken aan meer circulariteit is uniek. De vereniging verbindt overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het MKB met elkaar.

Circulair bouwen is de norm in Fryslân

Die slagkracht komt meer en meer naar voren nu VCF als een volwassen organisatie kan opereren. Samen met de meer dan 130 leden worden er steeds meer projecten bedacht, opgestart en ondersteund. Boersma: “De eerste vijf jaar van ons bestaan, stond in het teken van groei, kennis opdoen en ons verhaal vertellen. We richten ons steeds meer op uitvoering, daar is duidelijk behoefte aan. VCF zit nu echt in de fase van niet praten, maar doen.”

“Er valt juist in de bouw veel impact te maken”

Circulair bouwen betekent voor ons het zoveel mogelijk hergebruiken van wat er al is. Niks doen betekent namelijk ook geen verbruik of uitstoot. Zijn er toch nieuwe materialen nodig? Zet dan zoveel mogelijk in op natuurlijke producten die CO2 opslaan, bij voorkeur uit de eigen regio. We moeten voorkomen dat we meer CO2 blijven uitstoten, om onder de 1,5 graag uit het Parijs-akkoord te blijven. De bouw speelt daarin een belangrijke rol.

Friese innovaties

Eén van de belangrijke speerpunten is dan ook het stimuleren, faciliteren en realiseren van circulaire bouwprojecten. De afgelopen twee jaren heeft VCF ingezet op het verbinden van bouw en landbouw. Teelten als vezelhennep en lisdodde bieden perspectief voor de Friese boeren als nieuw verdienmodel. Toepassing van deze gewassen voor de nodige verduurzaming in de bouw door het vastleggen én voorkomen van CO2. “Dit is een mooie opbouw geweest naar het uitvoeringsprogramma waar we in 2023 mee starten. Met dit programma helpen we opdrachtgevers in de bouw, zoals gemeenten en woningcorporaties, om de markt uit te dagen op circulariteit. Daar is behoefte aan. Door de vraag te stimuleren, krijgen ondernemers ruimte voor circulaire oplossingen. Ruimte voor hergebruikte of natuurlijke materialen. Maar ook voor meer hergebruik van water: innovaties waar we in Fryslân in uitblinken!”

Europese voorbeeldregio

De initiële ambitie om in 2025 bij de Europese topregio’s op het gebied van circulaire economie te horen, staat als een paal boven water. “Dat is een ambitie en geen competitie. Vanuit de overheid wordt er in het aanbestedingsbeleid steeds meer gestuurd op circulariteit. En dat stimuleert ondernemers – vaak in samenwerking met het onderwijs – weer om met circulaire oplossingen te komen.” We organiseren bijeenkomsten om organisaties te verbinden en de goede voorbeelden een podium te geven. De vereniging heeft als doel om die voorbeelden te realiseren en zo tot nieuw beleid en innovatie te komen. Daarmee blijft de verandering niet bij pilots, maar wordt het structurele impact.

Wet- en regelgeving als gamechanger

Boersma: “Bepaalde wet- en regelgeving sluit niet aan bij de circulaire wensen en ambities van onze leden.  Eind november zijn er daarom concrete beleidsvoorstellen aangeboden door onze leden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen  tijdens haar  werkbezoek in Drachten. Heijnen gaf aan dat er vanuit de overheid bereidheid is om wet- en regelgeving aan te passen. Volgens haar heeft Friesland zelfs een cruciale rol daarin. Want als wij hier laten zien dat het kan, dan komen Den Haag en Europa ook in beweging..”

“Friesland als voorbeeldfunctie voor Europa”

Boersma vervolgt: “Daar ligt een belangrijke taak voor Circulair Friesland. Als wij onze ondernemers helpen om plannen te realiseren, dan kunnen die projecten dienen als voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland en Europa. Het is prachtig als wij als Fryslân vanuit een kartrekkersrol circulariteit op de (politieke) agenda krijgen en op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan het circulair bouwen en denken in de wereld.”

Terug naar overzicht