Kringloopeconomie

De kringloopeconomie, ook wel circulaire economie genoemd, is een duurzaam en volhoudbaar alternatief voor onze huidige economie. In de kringloopeconomie staat het hergebruiken van producten en grondstoffen en het voorkomen van waardevernietiging centraal.

Soorten kringlopen

Anders dan veel gebeurt in onze huidige economie, worden producten in de kringloopeconomie niet vernietigd aan het eind van hun levensduur. Ze dienen juist als grondstof voor een nieuw product. In de kringloopeconomie maken we onderscheid tussen 2 verschillende kringlopen. Dit zijn de technische kringloop en de biologische kringloop.

De technische kringloop

De meeste technische materialen bestaan uit eindige grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan brandstoffen en metalen. Deze materialen zijn niet zomaar opnieuw te creëren. Het is dus belangrijk dat we er zuinig mee omgaan.

Kringloopeconomie
Water is een belangrijk thema in de kringloopeconomie.

Dit kunnen we doen door deze technische materialen te gebruiken, in plaats van te consumeren. Na gebruik winnen we de materialen zoveel mogelijk met hun oorspronkelijke waarde terug uit de reststromen. Zo ontstaat er een duurzame en volhoudbare technische kringloop.

De biologische kringloop

Hergebruik van grondstoffen in de biologische kringloop werkt anders dan hergebruik van grondstoffen in de technische kringloop. Waar materialen in de technische kringloop eindig zijn, genereert de natuur de materalen in het ecosysteem van de biologische kringloop – zoals hout, voedsel en water – steeds opnieuw. 

Kringloopeconomie

Daarom moet het ecosysteem in de kringloopeconomie ongehinderd haar werk kunnen doen. Gebruik van de materialen in deze kringloop verstoort de kringloop niet, mits de kringloop niet uitgeput raakt of besmet wordt met gevaarlijke of giftige stoffen. We moeten dus respectvol omgaan met wat we produceren, zodat we de grondstoffen zo lang mogelijk en op een hoog niveau kunnen hergebruiken.

Cradle-to-Cradle, de kringloopeconomie in de praktijk

Producten die Cradle-to-Cradle – letterlijk vertaald ‘van wieg tot wieg’ – ontworpen zijn, dragen een belangrijk steentje bij aan een succesvolle kringloopeconomie. In het ontwerp van zulke producten wordt boven alles rekening gehouden met de gehele levenscyclus van het product en de grondstoffen. 

Van producten die het Cradle-to-Cradle keurmerk dragen, weet je zeker dat de biologische grondstoffen volledig afbreekbaar zijn en de technische grondstoffen geen slechte stoffen voor het milieu bevatten. Het einddoel van de Cradle-to-Cradle organisatie is een samenleving zonder afval. Elke vezel van een product moet daarin op een hoogwaardige en volhoudbare manier hergebruikt kunnen worden. Dat is precies waar de kringloopeconomie ook voor staat.

Inspiratie en drive van Circulair Friesland

Circulair Friesland werkt toe naar een bloeiende samenleving op een aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten. De kringloopeconomie of circulaire economie is daarvoor essentieel. Circulair Friesland jaagt de kringloopeconomie vanuit Fryslân aan en wil in 2025 de meest circulaire regio van Europa zijn.

Logo Circulair Friesland

Om dit te bereiken, worden in heel Friesland continu vernieuwende initiatieven opgezet. Een specifiek voorbeeld hiervan, volgens het principe Cradle-to-Cradle, lees je hieronder.

Cradle-to-Cradle in Friesland

Het Friese dorp Workum zette in 2018 een belangrijke stap op weg naar een kringloopeconomie. De gemeente Súdwest-Fryslân plaatste toen als eerste gemeente in Nederland Cradle-to-Cradle gecertificeerde damwanden langs een kanaal in Workum.

De oude damwanden zijn vervangen door damwanden van Accoya-hout. Dit hout is van de hoogste duurzaamheidsklasse, kan gegarandeerd 25 jaar gebruikt worden, is zeer rotbestendig en volledig biologisch afbreekbaar.

Cradle-to-Cradle damwanden

Meer weten over de circulaire economie?

Hier vind je verschillende pagina’s met informatie en tips en tricks over allerlei verschillende onderwerpen binnen de circulaire economie: