biobasedbouwen

Biobased biedt gezond alternatief en perspectief voor de keten

De druk op de bouwsector om haar footprint fors te verlagen neemt toe. En terecht. Want maar liefst 11 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot komt door het bouwen en dan voornamelijk de productie van bouwmaterialen. Biobased bouwen, ofwel bouwen met natuurlijke materialen zoals stro, vlas, wol, olifantsgras, lisdodde en hennep, heeft de toekomst. Het biedt een gezond alternatief en perspectief:

  • We zorgen voor een gezonde leefomgeving,
  • we stimuleren lokaal ondernemerschap,
  • we verduurzamen de bouw en
  • we bieden perspectief aan boeren.
  • De wereld verandert, we zien het overal om ons heen. Ook in onze provincie staan we voor veel uitdagingen. Hoe zorgen we samen voor een vitaal Fryslân, een sterke innovatieve economie en hoe kunnen we bijdragen aan onze klimaat- en stikstof reductiedoelstellingen?

We zetten mede daarom in op een meer Biobased Fryslân. Op dit moment zijn we al de provincie die de meeste natuurlijke grondstoffen voor de bouwsector in Nederland produceert. Samen met innovatieve bedrijven, de agrarische sector, provincie en gemeenten is er een infrastructuur vormgegeven waarmee we vooroplopen. Dat stimuleert ook andere bedrijven om meer in te zetten op het gebruik van natuurlijke grondstoffen en producten. 

Ketenaanpak

In Friesland werken we onder de noemer ‘Fryslan bouwt circulair’ aan het gelijktijdig ontwikkelen van landbouw, industrie en bouw tot een robuuste keten. Een boer gaat immers pas zaaien als hij zijn gewassen af kan zetten, een ondernemer investeert pas in de fabriek als hij voldoende zicht op de toevoer van grondstoffen en afzet van zijn producten heeft en de bouw wil pas toepassen als dit met beheersbare risico’s en tegen goede marktcondities kan. Daarom scheppen we met elkaar de juiste condities, zodat we samen sneller kunnen opschalen en het beheer van grondstoffen in eigen hand houden. Bovendien zijn korte ketens efficiënter, milieuvriendelijker en economisch bestendiger. Op dit moment gaat er veel aandacht uit de inzet van vlas, lisdodde en vezelhennep als biobased materialen. En dat gaat al heel ver!

Vezelhennep

Vanuit het Vezelhennep project hebben de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, gemeente Leeuwarden en Circulair Friesland dit laten doorgroeien tot een gezamenlijke ambitie van opdrachtgevers, architecten en bouwers om Biobased bouwen tot de nieuwe norm te verheffen. Dat is vervat in het biobased isolatiepact dat gesloten is met ruim 30 partijen in Fryslân. Met dit pact kan de verduurzaming van de gebouwde omgeving worden gestimuleerd en neemt de vraag naar biobased bouwproducten verder toe.  Inmiddels is er een kaart samengesteld met concrete projecten waarop dit commitment. In de artikelreeks “ Niet praten, maar dóen” krijg je een kijkje in de ontwikkelingen in de keten van aanjager (Circulair Friesland), opdrachtgever (Gemeente Leeuwarden), ontwerpen (CRAFT+), oplossingen (Hydraloop) en teelt (Green Inclusive en Wind Groep). Dat ook de agrarische sector hierin actief mee beweegt blijkt ook uit de cijfers: al meer dan 100 agrarische bedrijven in Fryslân zijn gestart met de teelt van natuurlijke grondstoffen.

Wereldprimeur voor Friesland

Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, het ministerie van Binnenlandse zaken, het ministerie van Economische zaken en Klimaat en Europese subsidies, kunnen we nieuwe en vernieuwing van waardeketens versnellen. Een voorbeeld van vernieuwing is de unieke CO2-propositie van het Friese bedrijf GreenInclusive: boeren krijgen een vergoeding voor het vastleggen van CO2 in hun gewassen. Nergens op de wereld is dat eerder gedaan, behalve in Fryslân. Die propositie is goedgekeurd en vastgesteld door Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dat is een absolute primeur! Op dit principe, vergoeding voor het vastleggen van CO2, kunnen we in de keten op voortborduren.

Circulair Bouwen

Start bouw biobased woning in Fryslân

Deze week brak een uniek moment aan in de Friese bouwsector. DW Bouw, het bouwbedrijf van Dick en Werner Valk uit Nieuwehorne, is begonnen met de bouw van de biobased woning in de regio. Het initiatief van GreenInclusive, gesteund door de Rabobank en de gemeente Heerenveen, markeert een belangrijke stap…

CRAFT+ stimuleert circulaire architectuur met zeven voorbeeldprojecten

CRAFT+, een samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande Friese architectenbureaus, kondigt met trots de lancering aan van een ambitieus onderzoeksproject gericht op de bevordering van circulaire en regeneratieve ontwerpen in de architectuur. Dit initiatief is onderdeel van de bredere inzet van vereniging Circulair Friesland om de circulaire (bouw)economie in Friesland te bevorderen.

Op naar een nieuwe deal tussen burger en boer: Oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade pleit voor een herziening van het landschap in de toekomst van Nederland

Circulair bouwen

Het platform De Uitkijkers organiseerde vrijdag 16 juni in samenwerking met Provincie Fryslân, Circulair Friesland, Biosintrum en Arcadia een lunchlezing met oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade met als thema Natuurlijk bouwen aan onze toekomst. Biobased bouwen, ofwel bouwen met natuurlijke materialen zoals stro, vlas, wol, olifantsgras, lisdodde en hennep, heeft de toekomst.

AFTRAP UITVOERINGSPROGRAMMA FRYSLÂN BOUWT CIRCULAIR

Circulair bouwen

Ruim 60 Friese bestuurders, managers en projectleiders – werkzaam bij een gemeente – zijn vrijdag 10 maart samen op expeditie gegaan. De expeditie leidde langs circulaire bouwprojecten en -partijen. Met deze dag werd het startsein gegeven voor het uitvoeringsprogramma ‘Fryslân bouwt Circulair’ voor alle Friese gemeenten. Wethouder van Leeuwarden Hein…

Circulair bouwen voor de gastvrijheidssector

Meer dan 40 architecten, bouwers, groene- en gastvrijheidsondernemers kwamen 21 februari bijeen om samen circulair bouwen in de gastvrijheidssector naar een hoger level te tillen en de verbinding te leggen tussen de betrokken sectoren in Friesland. De middag werd afgetrapt door zes pitches van inspirators die actief zijn op het…

PRIMEUR GREENINCLUSIVE; CO2-TOESLAG VOOR HENNEPTEELT

Circulair bouwen

GreenInclusive: “Middels onze CO2-propositie, die inmiddels is goedgekeurd en vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt, zijn we in staat om in de waardeketen die we ontwikkeld hebben, CO2 vast te leggen,” aldus Marthijs Roorda, oprichter en algemeen directeur van GreenInclusive. “Dat betekent dat we eind 2023 CO2-certificaten op de markt…

Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet

Circulair bouwen

Met het manifest – dat is ondertekend door meer dan 40 partijen uit de bouwsector wordt er gepleit voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Het doel van dit manifest is om het milieuprestatiestelsel te verbeteren en te komen tot een carbonbudget; een CO2-budget op basis…

Circulair bouwen wordt de norm 

Circulair bouwen

Op dinsdagmiddag 31 mei is de Biobased projectenkaart van Fryslân onthuld. Deze kaart bevat een greep uit de circulaire bouwprojecten in Fryslân én laat zien waar vezelhennep, lisdodde en vlas geteeld worden.  In maart van dit jaar ondertekenden diverse gemeenten, woningcorporaties en bedrijven uit de bouwsector het ‘Biobased Isolatiepact’ van…

Friese nominatie voor Cobouw Award

Circulair bouwen

De genomineerden voor de Cobouw Awards 2019 in de categorieën Beste Werkgever, Meest Duurzame Project en Beste Product zijn vorige week bekendgemaakt. Een project van Veiligheidsregio Fryslân, een van onze leden, is genomineerd in de categorie Meest Duurzame…