Vereniging Circulair Friesland staat op wereldwijd podium als circulaire koploper

Tijdens het World Circular Economy Forum op 15 september 2021 John Vernooij spreekt als voorzitter namens Vereniging Circulair Friesland (VCF) tijdens het World  Circular Economy Forum (WCEF) op 15 september 2021 en vertelt over de circulaire economie in Friesland en Noord-Nederland. John Vernooij: “Ik ben er trots op dat wij,…

VCF is Friese CIRCO Hub

De Vereniging Circulair Friesland mag zichzelf officieel een CIRCO-hub noemen. Op 1 juli ondertekende directeur Evert Jan van Nijen namens VCF de samenwerkingsovereenkomst met CIRCO en is hiermee een CIRCO-hub. Partners van de CIRCO-hub zijn Ynbusiness, Rabobank, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe…

Friesland 100% zwerfafvalvrij: samen succesvol tegen afval

“Door krachten te bundelen en samen te werken, kun je meer bereiken. Zeker als mensen zich al betrokken voelen bij hun plaats, regio of provincie”, schrijft Helene van Zutphen (directeur Stichting Nederland Schoon) over ‘Friesland 100% zwerfafvalvrij’. Deze gezamenlijke aanpak voor een 100% zwerfafvalvrij Fryslân bewijst…

3D Statenjacht zet circulair Fryslân op de kaart in Nederland en Europa

Provincie Fryslân werkt er, onder andere in samenwerking met Circulair Friesland, hard aan om Fryslân op de kaart te zetten als dé regio voor circulaire economie. We lopen in onze provincie voorop, geven graag het goede voorbeeld en steken onze circulaire ambities – ondanks onze Friese nuchterheid – niet onder…

Circulaire brugbediencentrale It Swettehûs

Wie aan Fryslân denkt, denkt aan water. Om watersporters en beroepsvaart een gastvrij ontvangst te bieden, bouwt Provincie Fryslân aan de westkant van Leeuwarden een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: It Swettehûs. Met het op afstand bedienen van bruggen…

Masterclass: De regionale aanpak werkt!

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trapte de Week van de Circulaire Economie 2021 op 1 februari af met de Nationale Conferentie Circulaire Economie: Het Kantelpunt. Onderdeel hiervan was de masterclass ‘De regionale aanpak werkt!’ door Ingrid Zeegers (programmadirecteur tot eind 2020), over de aanpak en werkwijze…

Vonketon: online brainstorm over de toekomst na corona

Ondernemers, wetenschappers, burgers, creatievelingen, onderwijsmakers, studenten: zo’n 180 mensen met verschillende achtergronden en expertises ontmoetten elkaar op 14 en 15 mei 2020 digitaal voor de allereerste noordelijke Vonketon. Tijdens een tweedaagse brainstorm dachten zij na over de toekomst ná de coronacrisis.  Corona en de SDGs in regionale context In een…

Innovatief naar afvalvrij in Gemeente Leeuwarden

Landelijk is de ambitie gesteld om in 2050 een afvalvrije samenleving te zijn. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een aanpak waarin ketens worden gesloten en afval niet meer bestaat. Deze aanpak biedt kansen voor het Leeuwarder midden- en kleinbedrijf op het gebied van innovatie en werkgelegenheid, een duurzamere leefomgeving en…

Week van de Circulaire Economie 2021: een glansrol voor Friese circulaire doeners

Tastbare projecten van circulaire doeners speelden in Fryslân een glansrol tijdens de Week van de Circulaire Economie 2021 (1-6 februari). Met zo’n 20 activiteiten van ruim 20 organisatoren stond er een uitgebreid Fries programma klaar. ,,Met concrete voorbeelden van circulaire doeners en de keuzes die zij maken, geven we de…

Routekaart duurzame en slimme mobiliteit

Mobiliteit is een van de grotere thema’s waarop we bij Circulair Friesland de circulaire economie aanjagen en stimuleren. We willen duurzame mobiliteit in Friesland – en liefst natuurlijk ook daarbuiten – stevig op de kaart zetten. Het is onze ambitie om in 2025 de schoonste provincie van Nederland én de…