Tientallen Friese partijen zetten handtekening onder Biobased-initiatief

Het Biobased Isolatiepact in Friesland, geïnitieerd vanuit Gemeente Leeuwarden, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Circulair Friesland, is op woensdagmiddag 9 maart in De Kanselarij ondertekend door ruim 30 partijen. Onder aanwezigheid van Urgenda-directeur Marjan Minnesma spraken bovendien drie voorlopers van Oldenboom, Biosintrum en GreenInclusive over hun ervaringen uit de praktijk.

CIRCULAIR FRIESLAND WINT AMERIKAANSE DUURZAAMHEIDSPRIJS

Circulair Friesland heeft de Amerikaanse 4 Gen Award gewonnen in de categorie ‘Meest duurzame organisatie’! Daarmee is Circulair Friesland de eerste niet-Amerikaanse prijswinnaar van deze prestigieuze award. De in Washington gevestigde organisatie Leaders in Energy reikt jaarlijks deze awards uit aan vier verschillende generaties. Dit jaar reiken ze voor het…

De Friese Doorlopers

Het lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism van de NHL Stenden Hogeschool Hotel Management is met ondersteuning van en in samenwerking met Circulair Friesland, en een kerngroep van zes horecaondernemers het eerste jaar afgesloten van het initiatief ‘Circular Hospitality in Friesland’. Dit project wordt financieel ondersteund door Kiem, Onderwijs met Zorg HBO. Dit succesvolle…

Vereniging Circulair Friesland staat op wereldwijd podium als circulaire koploper

Tijdens het World Circular Economy Forum op 15 september 2021 John Vernooij spreekt als voorzitter namens Vereniging Circulair Friesland (VCF) tijdens het World  Circular Economy Forum (WCEF) op 15 september 2021 en vertelt over de circulaire economie in Friesland en Noord-Nederland. John Vernooij: “Ik ben er trots op dat wij,…

VCF is Friese CIRCO Hub

De Vereniging Circulair Friesland mag zichzelf officieel een CIRCO-hub noemen. Op 1 juli ondertekende directeur Evert Jan van Nijen namens VCF de samenwerkingsovereenkomst met CIRCO en is hiermee een CIRCO-hub. Partners van de CIRCO-hub zijn Ynbusiness, Rabobank, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe…

Friesland 100% zwerfafvalvrij: samen succesvol tegen afval

“Door krachten te bundelen en samen te werken, kun je meer bereiken. Zeker als mensen zich al betrokken voelen bij hun plaats, regio of provincie”, schrijft Helene van Zutphen (directeur Stichting Nederland Schoon) over ‘Friesland 100% zwerfafvalvrij’. Deze gezamenlijke aanpak voor een 100% zwerfafvalvrij Fryslân bewijst…

3D Statenjacht zet circulair Fryslân op de kaart in Nederland en Europa

Provincie Fryslân werkt er, onder andere in samenwerking met Circulair Friesland, hard aan om Fryslân op de kaart te zetten als dé regio voor circulaire economie. We lopen in onze provincie voorop, geven graag het goede voorbeeld en steken onze circulaire ambities – ondanks onze Friese nuchterheid – niet onder…

Circulaire brugbediengscentrale It Swettehûs

Wie aan Fryslân denkt, denkt aan water. Om watersporters en beroepsvaart een gastvrij ontvangst te bieden, bouwt Provincie Fryslân aan de westkant van Leeuwarden een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: It Swettehûs. Met het op afstand bedienen van bruggen…

Masterclass: De regionale aanpak werkt!

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trapte de Week van de Circulaire Economie 2021 op 1 februari af met de Nationale Conferentie Circulaire Economie: Het Kantelpunt. Onderdeel hiervan was de masterclass ‘De regionale aanpak werkt!’ door Ingrid Zeegers (programmadirecteur tot eind 2020), over de aanpak en werkwijze…

Vonketon: online brainstorm over de toekomst na corona

Ondernemers, wetenschappers, burgers, creatievelingen, onderwijsmakers, studenten: zo’n 180 mensen met verschillende achtergronden en expertises ontmoetten elkaar op 14 en 15 mei 2020 digitaal voor de allereerste noordelijke Vonketon. Tijdens een tweedaagse brainstorm dachten zij na over de toekomst ná de coronacrisis.  Corona en de SDGs in regionale context In…