Ambitiedocument voor circulaire economie

Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om onze ambitie – meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, hebben wij Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire Economie. Vertegenwoordigers namens alle Friese…

Biosintrum: kloppend hart van de biobased economy

Een kenniscentrum dat voor mee dan 80% uit biobased materialen bestaat: dat is het Biosintrum in Oosterwolde, in de gemeente Ooststellingwerf. Daarmee is het een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Het Biosintrum biedt het enorme kansen voor (lokale) bedrijven om ervaring op te doen met biobased…

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt een belangrijke bescherming tegen het water. Maar de dijk is ook een hindernis voor veel soorten vissen, die daardoor niet van zout naar zoet water kunnen zwemmen. De nieuwe Vismigratierivier gaat dat probleem oplossen.  Trekvissen hebben zowel zout als zoet water nodig om op te groeien en…

Levensecht onderwijs bij Centrum Duurzaam Friesland

Uitgedaagd worden, beleven en ontdekken: dat doen de studenten van ROC Friese Poort in het Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Op deze locatie werken studenten samen met vakmensen uit de technische sector bij het onderzoeken van de nieuwste duurzame toepassingen. Zo vergroten ze hun praktijkkennis en leren ze technische aspecten centraal…

Duurzame practoraten Friesland College

In het koersplan van het Friesland College zijn de 17 Global Goals van de Verenigde Naties een belangrijke bron van inspiratie. Friesland College wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers die zicht bewust zijn van de impact van hun handelen – als vakmens en als burger – op hún deel van…

Bouwcampus: Proeftuin Industrieel Bouwen

Dit project draagt bij aan de SDG: Industrie, innovatie en infrastructuur. Proeftuin voor het bouwen van de toekomst De bouwcampus Noord-Nederland, een initiatief van KEI-NOF in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma,…

Food Forward Friesland

Hoe voorzien we de wereld, Nederland en specifiek de provincie Fryslân op een duurzamere manier van voedsel? Hoe produceren we in de toekomst voldoende én voedzaam voedsel binnen de grenzen van de planeet. En hoe zorg je voor een toekomstbestendig businessmodel? Voedselvraagstuk We staan voor de enorme opgave om in…

Tour de Poep

In de huidige kringloop van mineralen in het landbouw-voedselsysteem een groot lek. Alle mineralen uit menselijke uitwerpselen verdwijnen uit het landbouw-voedselsysteem. Dit wordt nu aangevuld met kunstmest. Steeds meer partijen beginnen in te zien dat het anders moet. De essentiële mineralen zijn heel dichtbij, maar we behandelen deze waardevolle stoffen…

Studenten verduurzamen restaurants

Studenten van de Frisian Design Factory van NHL Stenden Hogeschool zijn samen met zes Friese restaurants een project gestart om de duurzaamheid in de restaurants te verhogen. Een studententeam van NHL Stenden werkt samen met een studententeam van de Hogeschool van Amsterdam aan het ontwerpen van duurzamere producten en processen.

Spark the Movement – Be a Spark, Join the Movement!

In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn initiatieven te vinden van mensen die verder kijken dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de aarde. Spark stimuleert deze beweging in het onderwijs.  Spark is een initiatief…