Thema's

Circulair Friesland werkt op verschillende kansrijke thema’s aan de circulaire economie. Op dit moment zijn dat: landbouw, kunststoffen, biomassa, bouw, mobiliteit, energie, voeding, water en onderwijs. Voor elk thema is een aanjager aangesteld. Zij leggen zoveel mogelijk de verbinding tussen verschillende thema’s en zijn ook altijd op zoek naar cross-sectorale samenwerkingen.

Biomassa

Biomassa Biomassa speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. (Rest)stromen van biomassa zijn waardevol in vrijwel alle thema’s waarop leden van Circulair Friesland actief zijn. Wij zien biomassa als een centraal thema waarvan iedereen over de gehele keten kan profiteren. Het is een voedingsbodem voor projecten…
Sven Jurgens

Sven Jurgens

sven.jurgens@circulairfriesland.frl
06-22657016

Bekijk thema

Voeding

Voeding Voeding is de basis van ons bestaan. We kunnen niet zonder. Van ontbijt tot diner en alles daar tussenin: wat wij elke dag op ons bord scheppen, is deels bepalend voor onze gezondheid en heeft grote invloed op de wereld om ons heen. Op het landschap, klimaat, water en…
Marlise Vroom

Marlise Vroom

marlise.vroom@circulairfriesland.frl
06-53786826

Bekijk thema

Water

Water Water is, net als een vitale bodem, essentieel binnen de biologische kringloop. Eén van de grootste uitdagingen binnen het thema water is het hoog houden van de waterkwaliteit, zodat vervuiling geen kans krijgt ecosystemen negatief te beïnvloeden. Maar ook het voorkomen van verspilling, het beter benutten van de beschikbare…
Länk Vaessen

Länk Vaessen

lank.vaessen@circulairfriesland.frl
06-18344705

Bekijk thema

Landbouw

Landbouw Bij het sluiten van de (biologische) kringloop binnen de landbouw focussen we ons op zowel melkveehouderij als akkerbouw. Samenwerking tussen beide sectoren is van cruciaal belang in de realisatie van een kringlooplandbouw. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de kwaliteit van de bodem. Want een vitale bodem…
Anne Jansma

Anne Jansma

anne.jansma@circulairfriesland.frl
06-38970031

Bekijk thema

Energie

Energie Vanuit de Rijksoverheid hebben alle provincies, gemeenten en regio’s in Nederland de opdracht gekregen een energiestrategie samen te stellen. Dit is een inventarisatie van wat er moet gebeuren om in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Provincie Fryslân was een van de vijf pilotregio’s van de landelijke Green…
Andries Metz

Andries Metz

andries.metz@circulairfriesland.frl
06-42498427

Bekijk thema

Kunststoffen

Kunststoffen Kunststoffen (in de volksmond: plastic) zijn een waardevolle grondstof voor allerlei dagelijkse gebruiksdoeleinden en bedrijfsmatige toepassingen. Zonder de uitvinding van plastic zou ons leven er heel anders uitzien. Van kleding tot verzorgingsproducten en van huishoudelijke artikelen tot voeding: bijna overal zit plastic in, op of om.  Kunststof is een…
Willemien Veele

Willemien Veele

willemien.veele@circulairfriesland.frl
06-47970426

Bekijk thema

Mobiliteit

Mobiliteit Organische grondstoffen zijn in opmars. Dat is goed nieuws, want dit betekent dat we steeds minder gebruik hoeven te maken van eindige materialen en fossiele brandstoffen. Binnen het thema mobiliteit kijken wij, samen met onze leden en andere partners, naar de mogelijkheden voor duurzamer vervoer. Uiteraard hoort daarbij het…
Tsjeard Hofstra

Tsjeard Hofstra

tsjeard.hofstra@circulairfriesland.frl
06-20639949

Bekijk thema