Recreatie & Toerisme

De toeristisch-recreatieve sector groeit sterk en heeft een forse voetafdruk. De positie van de sector, als afnemer van circulaire producten en als inspiratie- en informatiebron voor consumenten, is uniek. Voor de propositie van Friesland geldt bovendien dat de sector sterk zichtbaar en imagobepalend is.

Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden gaan we deze verkennings- en ontdekkingstocht aan. Zodat we met en van elkaar kunnen leren en ontwikkelen naar een circulaire sector. Daarvoor is inzicht nodig over wat er nog in de weg staat (zoals belangen, wet- en regelgeving, gedachten, geld) en in de kansen om gezamenlijk, integraal, met ambitie en in vertrouwen naar oplossingen toe te werken.

Aanjager Recreatie & Toerisme

Hanneke Schmeink

Hanneke Schmeink

hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl
06-27270769

Toerisme en recreatie en de circulaire economie weten elkaar nog niet goed te vinden. En dat terwijl er zoveel kansen en raakvlakken zijn. Ik wil partijen bij elkaar brengen en met inspiratie en informatie stappen zetten naar een circulaire toeristisch-recreatieve sector in Fryslân.

Hanneke Schmeink, aanjager Recreatie en Toerisme

Circo Track: hulp bij circulair ondernemen

Wil je beginnen met circulair ondernemen of de volgende stap zetten op dit gebied? Begin 2021 hebben we i.s.m. Toerisme Alliantie Friesland de eerste – zeer succesvolle – Circo Track voor ondernemers in toerisme en recreatie afgerond. Meer over deze 3-daagse workshop lees je in dit nieuwsbericht en op de website van TAF. Voor meer informatie kun je contact opnemen met aanjager Hanneke Schmeink via hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl of 06-27270769.

De Friese Doorlopers

Het lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism van de NHL Stenden Hogeschool Hotel Management is met ondersteuning van en in samenwerking met Circulair Friesland, en een kerngroep van zes horecaondernemers het eerste jaar afgesloten van het initiatief ‘Circular Hospitality in Friesland’. Dit project wordt financieel ondersteund door Kiem, Onderwijs met Zorg HBO.

Dit succesvolle en inspirerende projectjaar, vormt een goed begin voor het initiatief om ondernemers die interesse hebben in circulariteit bij elkaar te brengen. Zij vormen samen de Friese doorlopers. De groep van zes horecaondernemers is gegroeid naar meer dan vijftig ondernemers, experts en andere stakeholders.

Er zijn vier verschillende focusgroepen samengesteld, met ieder hun eigen onderwerp. In de focusgroep bijeenkomsten is gewerkt aan het samenbrengen van ondernemers, netwerken en het onderzoeken van oplossingen voor verschillende problemen zoals de circulaire plastics in de Friese horeca, het upcyclen van koffiedik en sinaasappelschillen en het hergebruiken en verminderen van (grijs) water en nieuwe storytelling voor Friesland: een circulaire bestemming.

Klik hier meer informatie over de Friese Doorlopers en klik hier voor het final report van het Kiem HBO project ‘Circular Hospitality in Friesland.’

Nieuws

Rentmeesterschap, vraagtekens bij Tesla en meer dan 25% circulair inkopen

Het was een boeiend gesprek met Gedeputeerde Friso Douwstra over circulariteit en de ambities van de Provincie. In het raamwerk van circulair typeerde hij zichzelf als rentmeester van Friesland. Verantwoordelijk voor de leefomgeving, met oog voor alle betrokkenen, in de stad en in het landelijk gebied. Friso Douwstra: ‘ Volgens…

Waddenfonds: SAMEN INVESTEREN IN PROJECTEN IN NOORD-NEDERLAND

Vraag & aanbod

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa en kraamkamer en pleisterplaats voor miljoenen vogels en vissen. Unesco heeft de Waddenzee het predicaat van Werelderfgoed toegekend. Samen kunnen we investeren in de bescherming, het beheer en de duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en…