Landbouw

Bij het sluiten van de (biologische) kringloop binnen de landbouw focussen we ons op zowel melkveehouderij als akkerbouw. Samenwerking tussen beide sectoren is van cruciaal belang in de realisatie van een kringlooplandbouw. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de kwaliteit van de bodem. Want een vitale bodem is onmisbaar als we grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk willen terugbrengen in de kringloop.

Gelukkig zijn steeds meer agrarische ondernemers zich bewust van het effect dat hun grondgebruik heeft op de bodem, biodiversiteit en de omgeving. Wij richten ons – samen met boeren en andere agrarische ondernemers – onder andere op het werken aan een vitale bodem, het inpassen van multifunctionele gewassen (zoals hennep, luzerne, veldbonen) en regionale samenwerking.

Aanjager Landbouw

Anne Jansma

Anne Jansma

anne.jansma@circulairfriesland.frl
06-38970031

Ik wil samen met onze leden, agrarische ondernemers, en ketenpartijen werken aan het in de praktijk vormgeven van de kringlooplandbouw, met de bodem als basis en een goed, bijpassend verdienmodel voor de boer

Anne Jansma, aanjager Landbouw

Succesverhalen

Ontdek welke succesvolle projecten en initiatieven er zijn op het gebied van circulaire landbouw, bij onze leden en bij andere Friese organisaties.

Nieuws

Meer nieuws