Mobiliteit

In 2022 is hard gewerkt door een stevige groep leden om tot een duurzaam mobiliteitsplan voor Fryslân te komen. In de vorm van een ambitietafel hebben leden projecten ontwikkeld met elkaar en deze samengevoegd in een uitvoeringsplan. Dit plan bestaat uit bijna 10 projecten waardoor integraal aan oplossingen wordt gewerkt in de regio. Dat is niet alleen uniek, maar ook enorm van belang: mobiliteit is binnen een organisatie vaak een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. De projecten variëren van het ontwikkelen van nieuwe waterstoftankstations, tot het oplossen van laadbehoefte en het ontwikkelen van nieuwe mobiliteits-concepten en -hubs. Er is veel aandacht voor deelmobiliteit en het aansluiten van de diverse mobiliteitsvormen met elkaar. Ook is onderzoek nodig om in te spelen op de mix van nieuwe brandstoffen.

De provincie biedt ruimte voor dergelijke projecten in het nieuwe Regionaal Mobiliteitsplan (opgeleverd in 2022), waarin circulair en mobiliteit hand-in-hand gaan. Het doel is dan ook om dit gemeen-schappelijk uitvoeringsprogramma te presenteren voor de provinciale verkiezingen in 2023, tijdens het Circulair Café met Winterborrel op 18 januari.

Voor dit programma werkt VCF nauw samen met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en lid Antea Group. Partijen zijn van harte welkom om aan te haken bij deze groep en mee te doen aan dit ambitieuze programma!

De deelnemende organisaties en bedrijven: OG Clean Fuels, Arriva, Witteveen, Friesland Lease, Antea Group, Van der Wiel, NHL Stenden Hogeschool, Hey! Charging, Omrin, Friesland Campina, Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Nieuws

Aankomende veranderingen in wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving kan de transitie naar een circulaire economie zowel remmen als stimuleren. Om de transitie te kunnen versnellen, haalt Circulair Friesland kansen en uitdagingen binnen wet- en regelgeving op bij haar leden. Ook vertalen we nieuwe wet- en regelgeving naar wat dit voor jouw organisatie betekent. De komende…

Hydraloop Systems: “Stappen zetten richting waterbesparende toekomst”

Het bedrijf Hydraloop Systems in Leeuwarden heeft zich ten doel gesteld om mensen en organisaties in staat te stellen water en energie te besparen met slimme en betaalbare gedecentraliseerde waterrecyclingsystemen. Volgens Hydraloop eigenaar Arthur Valkieser zijn dat soort systemen hard nodig omdat er op korte termijn een tekort dreigt aan…