Mobiliteit

In 2022 is hard gewerkt door een stevige groep leden om tot een duurzaam mobiliteitsplan voor Fryslân te komen. In de vorm van een ambitietafel hebben leden projecten ontwikkeld met elkaar en deze samengevoegd in een uitvoeringsplan. Dit plan bestaat uit bijna 10 projecten waardoor integraal aan oplossingen wordt gewerkt in de regio. Dat is niet alleen uniek, maar ook enorm van belang: mobiliteit is binnen een organisatie vaak een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. De projecten variëren van het ontwikkelen van nieuwe waterstoftankstations, tot het oplossen van laadbehoefte en het ontwikkelen van nieuwe mobiliteits-concepten en -hubs. Er is veel aandacht voor deelmobiliteit en het aansluiten van de diverse mobiliteitsvormen met elkaar. Ook is onderzoek nodig om in te spelen op de mix van nieuwe brandstoffen.

De provincie biedt ruimte voor dergelijke projecten in het nieuwe Regionaal Mobiliteitsplan (opgeleverd in 2022), waarin circulair en mobiliteit hand-in-hand gaan. Het doel is dan ook om dit gemeen-schappelijk uitvoeringsprogramma te presenteren voor de provinciale verkiezingen in 2023, tijdens het Circulair Café met Winterborrel op 18 januari.

Voor dit programma werkt VCF nauw samen met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en lid Antea Group. Partijen zijn van harte welkom om aan te haken bij deze groep en mee te doen aan dit ambitieuze programma!

De deelnemende organisaties en bedrijven: OG Clean Fuels, Arriva, Witteveen, Friesland Lease, Antea Group, Van der Wiel, NHL Stenden Hogeschool, Hey! Charging, Omrin, Friesland Campina, Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Nieuws

Opdrachtgeversaanpak Fryslân bouwt Circulair van start

Leestijd: 5 minuten De Opdrachtgeversaanpak van het programma Fryslân bouwt Circulair is van start! Tijdens de Week van de Circulaire Economie kwamen op vrijdag 15 maart zo’n 100 opdrachtgevers (gemeenten en woningcorporaties) van (woning)bouwprojecten in Fryslân bijeen om samen circulair en biobased bouwen op te schalen.  Friso Douwstra,…

Nieuw lid: Studio ArnoldHoman

Na mijn terugkeer naar het Heitelân heb ik afgelopen jaar ‘Studio ArnoldHoman’ opgericht. Als ervaren architect heb ik hiermee vanuit een lang dienstverband de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap. Een bewuste stap die me ‘dichter’ bij mijn drie passies brengt: Verbeelden, Verbinden en Verduurzamen. Als vormgever koos ik letterlijk en…

Nieuw lid: Heijmans

Heijmans Woningbouw in Noord Nederland Heijmans heeft als doel om in 2030 met al ons werk een positieve impact te maken voor de aarde. Daarbij werken we toe naar uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden om actief bij te dragen aan een beter klimaat, waterhuishouding en biodiversiteit. Een stevige ambitie. Vanuit…