Mobiliteit

In 2022 is hard gewerkt door een stevige groep leden om tot een duurzaam mobiliteitsplan voor Fryslân te komen. In de vorm van een ambitietafel hebben leden projecten ontwikkeld met elkaar en deze samengevoegd in een uitvoeringsplan. Dit plan bestaat uit bijna 10 projecten waardoor integraal aan oplossingen wordt gewerkt in de regio. Dat is niet alleen uniek, maar ook enorm van belang: mobiliteit is binnen een organisatie vaak een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. De projecten variëren van het ontwikkelen van nieuwe waterstoftankstations, tot het oplossen van laadbehoefte en het ontwikkelen van nieuwe mobiliteits-concepten en -hubs. Er is veel aandacht voor deelmobiliteit en het aansluiten van de diverse mobiliteitsvormen met elkaar. Ook is onderzoek nodig om in te spelen op de mix van nieuwe brandstoffen.

De provincie biedt ruimte voor dergelijke projecten in het nieuwe Regionaal Mobiliteitsplan (opgeleverd in 2022), waarin circulair en mobiliteit hand-in-hand gaan. Het doel is dan ook om dit gemeen-schappelijk uitvoeringsprogramma te presenteren voor de provinciale verkiezingen in 2023, tijdens het Circulair Café met Winterborrel op 18 januari.

Voor dit programma werkt VCF nauw samen met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en lid Antea Group. Partijen zijn van harte welkom om aan te haken bij deze groep en mee te doen aan dit ambitieuze programma!

De deelnemende organisaties en bedrijven: OG Clean Fuels, Arriva, Witteveen, Friesland Lease, Antea Group, Van der Wiel, NHL Stenden Hogeschool, Hey! Charging, Omrin, Friesland Campina, Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Nieuws

Circulair bouwen voor de gastvrijheidssector

Meer dan 40 architecten, bouwers, groene- en gastvrijheidsondernemers kwamen 21 februari bijeen om samen circulair bouwen in de gastvrijheidssector naar een hoger level te tillen en de verbinding te leggen tussen de betrokken sectoren in Friesland. De middag werd afgetrapt door zes pitches van inspirators die actief zijn op het…

“Vanuit passie ben je op tijd, vanuit urgentie ben je te laat”

Circulair Inkopen

Aldus Michel Baars van New Horizon. Baars en Marije Kamphuis van Alba Concepts deelden kansen en uitdagingen rondom circulaire bouw en renovatie tijdens de aftrap van de kennisreeks rondom de GOW! Proeftuin. Samen met WDW Ontwikkelend Beheer en Van Wijnen Noord werkt Vereniging Circulair Friesland aan de ‘Gebouwde Omgeving op…