Biomassa

Biomassa speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. (Rest)stromen van biomassa zijn waardevol in vrijwel alle thema’s waarop leden van Circulair Friesland actief zijn. Wij zien biomassa als een centraal thema waarvan iedereen over de gehele keten kan profiteren. Het is een voedingsbodem voor projecten en producten van andere thema’s. 

In de biobased economie gaat het over een economie die (deels) draait op biomassa als grondstof. Het overgrote deel van de economie draait nu nog op fossiele grondstoffen. Die zijn eindig en schadelijk voor het milieu. De biobased economie past biomassa toe voor productie van voedsel, materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen, energie en meer. Vanuit biomassa en haar reststromen zoeken wij naar toepassingen en vanuit toepassingen zoeken wij naar de juiste biomassa. Dát is de essentie van het thema biomassa.

Aanjager Biomassa

Kim Dieleman

Kim Dieleman

kim.dieleman@circulairfriesland.frl
06-46514228

Een circulaire economie realiseren kun je als sector niet alleen. Ik zie het als mijn taak een helikopterview te houden over alle thema’s heen, de belangen en drijfveren van onze biomassaleden te kennen en zo de juiste puzzelstukjes bij elkaar te leggen.

– Kim Dieleman, aanjager Biomassa. Zij deelt het aanjagerschap met Sven Jurgens.

Succesverhalen

Ontdek welke succesvolle projecten en initiatieven er zijn op het gebied van biomassa bij onze leden en bij andere Friese organisaties.

Nieuws

Meer nieuws