BLOG: Goed nieuws… of niet?

Covid-19 heeft geholpen om Earth Overshoot Day dit jaar 3 weken uit te stellen. Een bericht vanuit klimaatwetenschappers deze maand en dat lijkt goed nieuws. Earth Overshoot Day, de dag waarop we als mensheid het natuurlijke budget van de natuur hebben gebruikt, was vorig jaar op 29 juli en verschuift…

NederlandSchoon lanceert landelijk pictogram corona-afval

Op 10 juni 2020 heeft NederlandSchoon, in samenwerking met Plastic Soup Foundation, een nieuw landelijk corona-afvalpictogram gelanceerd. Het pictogram moet Nederlanders erop attenderen dat mondkapjes en wegwerphandschoenen in de afvalbak thuishoren. Sinds op 1 juni het openbaar vervoer de reguliere dienstverlening weer heeft hervat, zijn reizigers verplicht een mondkapje…

BLOG: Mooie ontwikkelingen voor biomassa

Tijdens het Pinksterweekend bevond ik me in het verrassend mooie Paesens-Moddergat. Niet om wad te lopen, maar om mooie beelden te schieten van het opkomende water. Naast het werk dat ik doe voor o.a. Circulair Friesland, maak ik graag muziek, waarvoor bijpassend beeldmateriaal nodig was (hierover wellicht nog eens meer…

‘As it maklik wie om it oars te dwaan, hiene we dat allang dien’

Houkje Rijpstra, sûnt 2017 algemien direkteur fan Circulair Friesland (CF). In echte âlderwetske idealist, sa blykt út ús petear. Al wie dat ek net echt fernuverjend, nei in loopbaan as sjoernalist en wethâlder fan de gemeente Tytsjerksteradiel, dan moat der wol wat oars wêze dat ien driuwt as allinne de…

Houkje Rijpstra opent tentoonstelling Toos Daalmans

Houkje Rijpstra, algemeen directeur Circulair Friesland, opende 1 juni in Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk de GBV-raamexpositie van Aldtsjerkster Toos Daalmans. Rijpstra sprak enthousiast over de collages van hergebruikte materialen en kleurrijke weergaven van onderwerpen als  afval en verspilling. Daalmans’ werk sluit aan op het nadenken over een circulaire maatschappij. In de…

BLOG – Onzekerheid en lichtpuntjes in de landbouw

Sinds deze week gaan mijn kinderen weer naar school: wel weer even wennen met het vroege opstaan. Voor mij waren die vroege uurtjes in de afgelopen periode juist mijn meest effectieve werkuren. Ik probeerde zoveel mogelijk meters te maken voordat de kinderen opstonden. Werk gaat door op de boerderij…

Brononderzoek houtstook: feit en fictie gescheiden

Het gebruik van biomassa voor de productie van warmte/elektriciteit staat de afgelopen tijd nogal ter discussie. Tegelijkertijd is biomassa wel een van de potentiële alternatieven voor de vervanging van het huidige fossiele aardgasverbruik. In een brononderzoek, gedaan i.s.m. verschillende partijen, worden feit en fictie van elkaar gescheiden. Provincie Fryslân…