‘As it maklik wie om it oars te dwaan, hiene we dat allang dien’

Houkje Rijpstra, sûnt 2017 algemien direkteur fan Circulair Friesland (CF). In echte âlderwetske idealist, sa blykt út ús petear. Al wie dat ek net echt fernuverjend, nei in loopbaan as sjoernalist en wethâlder fan de gemeente Tytsjerksteradiel, dan moat der wol wat oars wêze dat ien driuwt as allinne de…

Houkje Rijpstra opent tentoonstelling Toos Daalmans

Houkje Rijpstra, algemeen directeur Circulair Friesland, opende 1 juni in Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk de GBV-raamexpositie van Aldtsjerkster Toos Daalmans. Rijpstra sprak enthousiast over de collages van hergebruikte materialen en kleurrijke weergaven van onderwerpen als  afval en verspilling. Daalmans’ werk sluit aan op het nadenken over een circulaire maatschappij. In de…

BLOG – Onzekerheid en lichtpuntjes in de landbouw

Sinds deze week gaan mijn kinderen weer naar school: wel weer even wennen met het vroege opstaan. Voor mij waren die vroege uurtjes in de afgelopen periode juist mijn meest effectieve werkuren. Ik probeerde zoveel mogelijk meters te maken voordat de kinderen opstonden. Werk gaat door op de boerderij…

Brononderzoek houtstook: feit en fictie gescheiden

Het gebruik van biomassa voor de productie van warmte/elektriciteit staat de afgelopen tijd nogal ter discussie. Tegelijkertijd is biomassa wel een van de potentiële alternatieven voor de vervanging van het huidige fossiele aardgasverbruik. In een brononderzoek, gedaan i.s.m. verschillende partijen, worden feit en fictie van elkaar gescheiden. Provincie Fryslân…

BLOG: Vooruit met de geit!

Deze week is de week waar veel mensen naar uit hebben gekeken. Gisteren was #1juni zelfs trending topic op social media. Er lijkt wat meer ruimte te komen om er weer op uit te trekken. Met een aantal data in het verschiet waarop de maatregelen nog verder versoepelen, komen ook…

Bouwovereenkomst duurzaam nieuwbouw pand werk-/leerbedrijf Dokwurk ondertekend

Op woensdagochtend 27 mei 2020 ondertekenden Dokwurk en Bouwgroep Dijkstra Draisma de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw van een bedrijfspand. Dokwurk werd vertegenwoordigd door bestuurders Rommy Kempenaar en Jelle Boerema, Biense Dijkstra tekende namens de bouwgroep. TWA Architecten ontwierp het pand, de nieuwbouw wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Betterwird in Dokkum.

Webinars natuurinclusieve landbouw: kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is belangrijk voor de biodiversiteit én koegezondheid. Anne Jansma, onze aanjager Landbouw, laat zien wat de resultaten zijn van meerjarig onderzoek naar kruidenrijk grasland op de gezondheid van koeien, en wat resultaten zijn als je kruidenrijk grasland vergelijkt met intensief beheerd grasland. Ook adviezen voor aanleg en beheer…

Marjan de Vries genomineerd voor Duurzame Jonge 100

De Duurzame Jonge 100 is een overzicht van jonge ondernemers, young professionals en studenten (32 jaar of jonger) die laten zien dat een duurzame toekomst kán. Het zijn stuk voor stuk koplopers en een inspiratiebron, voor elkaar en voor de gevestigde orde. Dit jaar is Marjan de Vries, een van…

BLOG: Kijk jij ook om je heen?

In mijn vorige blog schreef ik dat de coronacrisis mij heeft doen beseffen dat zelfredzaamheid steeds belangrijker wordt om beter om te kunnen gaan met crises. Inmiddels heb ik thuis een moestuin aangelegd van 16 vierkante meter. De komende tijd krijgen de tuinbonen, kapucijners, wortels, radijs, kolen, rode bieten…

BLOG: Hoe brengen we gezamenlijk de circulaire economie tot wasdom?

Het gevaar van een blog als deze is om jou, als lezer en geïnteresseerde in de circulaire economie, meteen te bestoken met hoe het allemaal verder moet. ‘Ik spring op de kansel en zal u eens haarfijn uit de doek zal doen hoe we die circulaire economie eens gaan realiseren’,…