Omrin opent Ecopad voor betere biodiversiteit

Op maandag 3 juni heeft algemeen directeur John Vernooij samen met gedeputeerde Johannes Kramer en ‘Bijtske de Bij’ het Ecopad geopend op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Op het Ecopark, waar afval voor een miljoen huishoudens wordt verwerkt, zet Omrin zich ook actief in voor meer biodiversiteit. Ecopark Het…

‘SDG’s bieden kansen voor betrokken ondernemers’

Het SDG Netwurk Fryslân is blij met elk individu en elke ondernemer die zichzelf committeert aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de zeventien wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. “Maar alleen een belofte is niet genoeg. We moeten nú aan de slag”, benadrukt Heleentje Swart, namens Vereniging Circulair Friesland…

EPS Nederland krijgt eerste certificaat Prestatieladder Circulair van Kiwa

Recyclingbedrijf EPS Nederland kreeg onlangs het eerste certificaat van de Prestatieladder Circulair uitgereikt door Kiwa. EPS Nederland zet met de certificering een belangrijke stap voor een innovatieve en circulaire oplossing voor EPS in samenwerking met Stichting Afvalfonds en Nedvang. Directeur Henk Bos: ,,EPS Nederland biedt hiermee zekerheid aan gemeenten en…

Duurzame laptoptas voor Leeuwarder gemeenteambtenaren

De gemeente Leeuwarden stapt grotendeels over van pc’s naar laptops. Alle ambtenaren ontvangen een mooie laptoptas die duurzaam is geproduceerd door het bedrijf Bøkers. De tassen zijn gemaakt van overgebleven materiaal van Leeuwarden-Fryslân 2018. Ieder exemplaar is dus 100% uniek! De tassen van Bøkers zijn geproduceerd in sociale werkplaatsen door…

Studenten NHL Stenden Hogeschool verduurzamen restaurants

Zes restaurants in en rond Leeuwarden zijn, samen met studenten van de Frisian Design Factory van NHL Stenden Hogeschool, een project gestart om de duurzaamheid in restaurants te verhogen. Twee studententeams, één van NHL Stenden en één van de Hogeschool van Amsterdam, werken samen aan het ontwerpen van meer…

Toenemende aandacht voor duurzame en circulaire wereld op Friese scholen

Een trip van twee Friese scholieren naar de World Summit of Students for Climate Change in Finland is als honderdste Sparkaangemeld op de website www.sparkthemovement.nl. Heleentje Swart, aanjager Onderwijs bij Circulair Friesland en programmaleider voor Spark the Movement, is apetrots op zoveel initiatieven voor een betere wereld vanuit het Friese onderwijs.

Onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie

Momenteel vindt er in opdracht van Provincie Fryslân en Circulair Friesland een onderzoek plaats naar de mate waarin er in Fryslân aandacht is voor de sociale kant van de circulaire economie. Staat dit bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden op de agenda? Wordt hier al actief beleid op uitgevoerd? Aan…

Fotowedstrijd MSC Zoe: dit zijn de winnaars!

Spark the Movement organiseerde naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoe een fotowedstrijd voor middelbare scholieren. Het thema van de wedstijd was: breng in beeld wat volgens jou de oorzaak is van deze ramp. Leerlingen van CSG Comenius (locatie Mariënburg) in Leeuwarden zijn enthousiast aan de slag gegaan met…