Toenemende aandacht voor duurzame en circulaire wereld op Friese scholen

Een trip van twee Friese scholieren naar de World Summit of Students for Climate Change in Finland is als honderdste Sparkaangemeld op de website www.sparkthemovement.nl. Heleentje Swart, aanjager Onderwijs bij Circulair Friesland en programmaleider voor Spark the Movement, is apetrots op zoveel initiatieven voor een betere wereld vanuit het Friese onderwijs.

Onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie

Momenteel vindt er in opdracht van Provincie Fryslân en Circulair Friesland een onderzoek plaats naar de mate waarin er in Fryslân aandacht is voor de sociale kant van de circulaire economie. Staat dit bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden op de agenda? Wordt hier al actief beleid op uitgevoerd? Aan…

Fotowedstrijd MSC Zoe: dit zijn de winnaars!

Spark the Movement organiseerde naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoe een fotowedstrijd voor middelbare scholieren. Het thema van de wedstijd was: breng in beeld wat volgens jou de oorzaak is van deze ramp. Leerlingen van CSG Comenius (locatie Mariënburg) in Leeuwarden zijn enthousiast aan de slag gegaan met…

Hoe Rens Kroes en Rabobank samen de wereld van voedsel in beweging brengen

Kookboekenauteur en food influencer Rens Kroes en Rabobank gaan intensief samenwerken. Vanaf vandaag is Rens Kroes partner van de beweging Rabo Food Forward. Rabobank – ‘s werelds grootste financiële dienstverlener in food- & agri – en de bekende influencer willen samen bouwen aan een wereld met genoeg gezonde voeding…

Circulair Friesland en de Friese ‘gezond verstand’ economie

Wij zijn als Friezen geworteld in de klei en het zand waarin onze voorvaderen volledig circulair leefden. Zij gebruikten en hergebruikten alles wat de Friese flora en fauna hen bood. Om opnieuw circulair te worden hoeven we geen terpen meer te bouwen, maar moeten we wel net zo slim,…

Omrin zet in op biodiversiteit en ondertekent Bijenpact

Op 19 maart 2019 heeft Hein Grafhorst, directeur van Omrin’s Ecopark de Wierde in Heerenveen, in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden namens Omrin zijn handtekening gezet onder het Bijenpact. Omrin slaat samen met veertien andere (Friese) organisaties* de handen ineen om lokale oplossingen te bedenken voor het bijensterfte-probleem. Het…

Netwerk essentieel voor Friese circulaire economie

Friese bedrijven willen wel, maar drempel is vaak nog hoog om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân, in opdracht van de provincie Fryslân. Ook blijkt dat voor de koplopers hun netwerk essentieel is. De provincie heeft…

Friese overheden ondertekenen ambitiedocument Circulaire Economie

Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om haar ambitie – Fryslân als meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, heeft de Vereniging Circulair Friesland Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire…

Aftermovie Circulair Inkoopfeest: zet ook jouw initiatief op de kaart!

Wat was het een inspirerende bijeenkomst, het Circulaire Inkoopfeest op 17 januari 2019. De aftermovie is een korte terugblik op wat er allemaal gedeeld is. Wij hopen dat jij je net zo geïnspireerd en gemotiveerd voelt als wij om dit jaar nóg meer in te zetten op circulaire inkoop en…