Eerste onderzoeksresultaten naar effecten drijvend zonnepark op waterecologie en – biodiversiteit bekend

Drijvende zonnepanelen: een veelbelovende combinatie van zonne-energie en industriewater. Door drijvende zonneparken te realiseren op zandwinplassen krijgt de locatie een duurzame dubbelfunctie. Zo wordt de inzet van bruikbare locaties zoals vruchtbare grond voor zonne-energie voorkomen. Met ruim 250.000 gerealiseerde drijvende zonnepanelen (verdeeld over 8 projecten) in Nederland is GroenLeven marktleider…

Lancering onderwijshandleiding ‘Circular Skills in de bouw’

Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken vanuit het belang van een ander of verder te kijken dan wat hier en nu zichtbaar is. Het ontwikkelen van zulke vaardigheden vraagt om nieuwe…

Rapport: De mens als sleutel tot de circulaire economie

In het huidige onderzoek en beleid rondom de circulaire economie worden sociale kansen en dilemma’s nog maar mondjesmaat onderzocht of meegenomen in de besluitvorming. Er wordt bijna automatisch vanuit gegaan dat een circulaire economie altijd positieve resultaten oplevert voor mensen. Maar is dat wel zo? In het rapport ‘De mens…

Maritieme Academie Harlingen wint 3d-geprinte boot van zwerfafval

De Maritieme Academie Harlingen heeft een bijzondere prijs gewonnen, een 3d-geprinte boot gemaakt van plastic dat bij de opruimactie Skjin Wetter is gevonden in de Friese wateren. Vorig jaar hebben ruim 1000 vrijwilligers in zes Friese gemeenten plastic opgeruimd in de wateren van de provincie. Het plastic is verzameld en…

Nieuwe WINK-treinen van Arriva zijn duurzamer en stiller

Sinds 12 april rijden de 18 nieuwe WINK-treinen van Arriva op de Noordelijke treinlijnen, vooral in Friesland en tussen Groningen en Leeuwarden. Treinreizen wordt echt anders voor de reizigers in het Noorden. Deze nieuwe treinen zijn duurzamer, comfortabeler en door de nieuwe technieken rijden ze nog stiller. De WINK…

Terugkijken: lunchlezing en college Stijgend Veen – kansen voor natte teelt

Op 1 april 2021 organiseerde Vereniging Circulair Friesland samen met het Biosintrum en Frans Debets een lunchlezing en verdiepend college rondom de kansen voor natte teelt op veengebied. Hierin ging het over bouwen met lisdodde (Bouwgroep Dijkstra Draisma), bodemverbeteraars (Mulder Agro), kansen voor boeren (Albert van der Ploeg) en andere…