Werksessie 2: Deel jouw circulaire reisverhaal met de Waddeneilanden

Waddeneilanders leren van elkaars circulaire tops en flops

Het ledenevent van Circulair Friesland draaide om Bestemming 2025. Wat willen we aan andere regio’s in Europa laten zien als zij in 2025 in Friesland komen om onze circulaire transitie te bestuderen? Een van de workshops focuste op de Waddeneilanden. Met de Regio Deal komt er geld beschikbaar om circulaire stappen te maken. De bestemming in 2025: geen stappen, maar sprongen vooruit.

De Regio Deal die in voorbereiding is, stelt de Waddeneilanden in staat om een sterke impuls te geven aan de brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan. Op het gebied van circulariteit biedt dit enorme kansen.. De deelnemers aan de workshop wilden de VCF-ledendag benutten om door middel van tops en tips te leren en om geïnspireerd te worden hoe ze, met behulp van de Regio Deal, circulariteit op de Waddeneilanden concreet een slag verder kunnen brengen.

Deelnemers hadden tevoren goed hun huiswerk gedaan. Ze hadden cases voorbereid en vragen op een rijtje. Samen werd gebrainstormd over hoe ermee om te gaan. De Regio Deal is er, dat is mooi. Bij deze sessie ging het erover hoe er optimaal geleerd kan worden van andere projecten, programma’s en Regio Deals. Dus het ging minder over wélke stappen gezet kunnen worden, en meer over hóé die stappen gezet kunnen worden. Om teneinde sprongen te maken.

Hou het op de eilanden

De Waddeneilanden zijn uniek, eilanders zijn uniek. Ze hebben hun eigen cultuur, spreken hun eigen taal. De euro’s uit Den Haag zijn ook op de eilanden een wettig betaalmiddel, dus dat komt wel goed. Maar wat niet werkt, is een kruiwagen aan vastelanders die de eilanders wel even komen adviseren (hoe goed bedoeld ook). Dus dat vraagt ook om een andere strategie voor zo’n – groot – subsidietraject. Een optie waar de deelnemers aan de sessie op uitkwamen, is een subsidiecoach te benoemen die naast de ondernemer gaat zitten. Die luistert naar hem/haar en helpt vervolgens met de subsidieaanvraag. Anders blijven zoveel goede ideeën – daaraan geen gebrek – liggen. Die coach komt van de eilanden, dus die kent de mores en spreekt de taal. Op die manier ligt het eigenaarschap van zo’n project ook echt op het eiland.

Ambities 2025

Een concreet idee is: de CIRCO track van VCF inzetten. De drempel om gebruik te maken van de expertise die bij VCF ligt, onder andere op het gebied van de CIRCO track, is verlaagd. Dergelijke tools werden gezien als middelen om projecten die uit de Regio Deal voortkomen, te versnellen. Een ander concreet idee is: verminderen van plastic verpakkingen die naar de Waddeneilanden gaan – en ook weer terug moeten. Sowieso is de wil er om aan de slag met de inkoop: het moet minder, efficiënter, milieuvriendelijker. Vanuit het onderwijs kwam een inspirerende bijdrage daarover. Ook werd er connectie gelegd met – de vele – andere projecten die al bestaan in het Waddengebied. Door samen te werken kan men profiteren van elkaars kennis en ervaring; elkaars tops en flops.

Passie: kracht en valkuil

Mooi was de inbreng van een Amelander projectleider. “De liefde voor het eiland is zó groot. Eilanders willen er zó graag blijven, werk vinden.” Die passie is een zegen, het is de drive om dingen voor elkaar te krijgen. Maar: ook een valkuil; het kan omslaan in verkokering, niet openstaan voor kennis van buiten. Door dit uit te spreken, ontstaat het bewustzijn en zo wordt voorkomen dat er in de valkuil getrapt wordt.

Samenwerking

Jantie van der Laan, projectmanager van Circulair Friesland en leider van deze sessie, werd blij van het feit dat er uit de volle breedte van het deelnemersveld goede tips kwamen. Iedereen dacht mee vanuit eigen know-how en ervaring. Daardoor kwamen er heel concrete tips uit waar deelnemers wat mee konden. Over concreet gesproken: een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden die ter sprake zijn gekomen, is achteraf gedeeld onder de deelnemers.

De andere werksessies

Klik op onderstaande buttons om meer te weten te komen over de andere werksessies!