Werksessie 9: Hoe start je een Europese innovatie vanuit Friesland?

Het ledenevent van Circulair Friesland draaide om circulaire bestemmingen in Fryslân. Wat willen we aan andere regio’s in Europa laten zien als zij in 2025 in Friesland komen om onze circulaire transitie te bestuderen? Eén van de workshops focuste op de realisatie van een Europees project in 2025. We kwamen erachter dat daar meer bij kwam kijken.

Voor Joyce Walstra, lid van het bestuur van Vereniging Circulair Friesland, ligt de uitkomst van deze sessie in lijn met wat het realiseren van Europese projecten vraagt. Ze heeft ervaring met dergelijke projecten: “Hoe goed bedoeld ook, niet alles komt van de grond. Een ding is duidelijk: we zullen nog enkele uren aan de tekentafel moeten doorbrengen. Dat geldt voor bestuur, directie en koplopers in dit initiatief.”

Wat is het geval? VCF stelt zich tot doel – onder aanvoering van een aantal koplopers – om in 2025 een Europees project van significante omvang en impact te realiseren. Een geweldige ambitie waar Joyce nog altijd vierkant achter staat. Tijdens de VCF-ledendag stond deze ambitie centraal en ging het erover hoe je het project inricht. Denk aan selectie van het thema, schrijvers, lobby, cofinanciering, overheden in het kader van regioprofilering et cetera.

De sessie bracht aan het licht dat veel partijen in de geledingen van VCF geïnteresseerd zijn in dit initiatief, maar dat goed bekeken zal moeten worden wie welke bijdrage kan en moet leveren. De verschillen tussen de deelnemers aan de sessie bleken groot: van studenten die wilden meekijken tot bedrijven die internationaal gepokt en gemazeld zijn. Leerpunt was dat meer koplopers vanaf de start betrokken moeten worden om later in het proces een kring van meelopers te betrekken. Er is meer voorbereidingstijd nodig.

De ambitie blijft fier overeind. Joyce: “Ik ga er ook alles aan doen, samen met VCF, om dit over de streep te trekken. Als zo’n project lukt, is het een feestje!” Maar nu: even terug naar de tekentafel bij VCF.

De andere werksessies

Klik op onderstaande buttons om meer te weten te komen over de andere werksessies!