Werksessie 4: Circulaire bedrijfsvoering als motor voor eigen organisatie en regio

Het ledenevent van Circulair Friesland draaide om Bestemming 2025. Wat willen we aan andere regio’s in Europa laten zien als zij in 2025 in Friesland komen om onze circulaire transitie te bestuderen? Een van de workshops focuste op Circulaire Bedrijfsvoering. Circulariteit kan dienen als motor voor je eigen organisatie en de regio. De bestemming in 2025: leden VCF profiteren van kennisdeling op dit gebied.

Waarom die motor in de kop van dit artikel? Alle leden en medewerkers van organisaties hebben direct te maken met bedrijfsvoering. Koop maar eens andere koffie in of richt flexwerkplekken in: iedereen heeft een mening! Wat daar gebeurt, heeft dus direct effect op de medewerkers. Gedrag dat op het werk wordt gestimuleerd of zelfs aangeleerd, nemen medewerkers ook mee naar huis. Danwel positieve als negatieve ervaringen. Op die manier heeft het een effect op personen in zijn of haar omgeving en op hun bewustzijn over bepaalde onderwerpen . Die stralen dat weer af in hun omgeving en dus op de regio. Een voorbeeld hiervan is ook circulair (regionaal) inkopen, waarbij er wordt gestimuleerd samen te werken in de keten tussen partijen. Dit heeft ook effect op de regio.

Als input voor de sessie dienden twee aansprekende verhalen van organisaties die al een heel eind op weg waren: Royal Haskoning DHV (RHDHV) en de gemeente Leeuwarden. De laatste focuste op de grondstromenanalyse die die organisatie had gedaan. Na deze inspirerende verhalen deelden de deelnemers waar hun uitdaging nog op ligt.  Dat bleek zeer divers: algemene strategie op duurzame bedrijfsvoering, inkoop van auto’s en bedrijfswagens, van beeldschermen en kantoorinrichting, van catering en heel specifiek: van zuivel. Veel deelnemers hielden zich bezig met de vraag hoe je medewerkers/de organisatie meekrijgt in het proces om te komen tot een circulaire bedrijfsvoering.

Prikkelend

Over dat laatste: deelnemers waren ervan overtuigd dat een top-down benadering uit den boze is. Zo krijg je de medewerkers niet mee. Ga het gesprek aan met elkaar, laat iedereen in de gehele organisatie op z’n minst de kans krijgen om deel te zijn van het proces. Maak het leuk, verfrissend, inspirerend, prikkelend.

Geen logge plannen

Maar: hoe pak je het aan? De neiging was om er een generiek programma van aanpak voor te ontwikkelen. Handig voor iedereen, plus meetbaar voor VCF, was het idee. Maar: niet iedereen is gelijk. ‘Kom niet met grote, logge plannen’, klonk het. Een grote overheidsinstantie werkt heel anders dan een kleine mkb’er. En alles wat daartussenin zit, werkt weer anders. Maar het is ook niet handig als ieder bedrijf het circulaire wiel opnieuw moet uitvinden. Daarom was er wel behoefte aan een praktisch stappenplan. Waarbij VCF kan ondersteunen, met aandacht voor schaalverschil. Zo’n generiek uitvoeringsplan werd gewaardeerd.

Praktische tips

Er werden veel praktische tips gedeeld. Deels wellicht open deuren, deels tips die juist deuren openen.

  • Focus in begin op het waarom, de missie van je bedrijf: waarom doen we het?
  • Maak je plan passend (geen log plan, hou het praktisch).
  • Plan is niet hét middel; andere (creatieve) vormen zijn mogelijk.
  • Niet top-down, maar ook bottom-up… 50/50 Faciliteer betrokkenheid.
  • Maak stappenplan met voorbeelden van tools, gebruik die om te meten. Deel dit met elkaar, tools delen is een goed idee.
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van een generieke nulmeting (grondstromenanalyse), de tool die VCF gebruikt.
  • Werk samen met je buren. Verhuur jij kranen en maakt je buurman kaas? Maakt niet uit, uiteindelijk heb je allebei bureaustoelen nodig.
  • Leer van elkaar, kijk mee in elkaars (bedrijfs)keuken. Deel kennis met elkaar! Wens: een makkelijk toegankelijk platform waarop die kennisdeling plaatsvindt.

> 2025

Nynke Telgenhof, projectleider Mobility & Infrastructure bij RHDHV, was moderator van deze sessie. Zij was erg enthousiast. “Er vonden interessante discissues plaats en we vonden de uitkomsten echt heel nuttig en verhelderend! Het lijkt mij een goed doel dat voor 2025 elk VCF-lid heeft deelgenomen aan het Programma Circulaire Bedrijfsvoering. En liefst zie ik dat vele leden – met behulp van een generiek uitvoeringsplan – al flinke stappen hebben gezet met hun bedrijf.”

De andere werksessies

Klik op onderstaande buttons om meer te weten te komen over de andere werksessies!